Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Bảng giá tên miền

Tên miền
Đăng ký mới
Transfer
Gia hạn
.com
230,000 đ
1 năm
230,000 đ
1 năm
230,000 đ
1 năm
.net
285,000 đ
1 năm
285,000 đ
1 năm
285,000 đ
1 năm
.org
285,000 đ
1 năm
285,000 đ
1 năm
285,000 đ
1 năm
.info
285,000 đ
1 năm
285,000 đ
1 năm
285,000 đ
1 năm
.biz
170,000 đ
1 năm
285,000 đ
1 năm
285,000 đ
1 năm
.vn
715,000 đ
1 năm
500,000 đ
1 năm
500,000 đ
1 năm
.com.vn
650,000 đ
1 năm
650,000 đ
1 năm
400,000 đ
1 năm

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Miễn phí SSL cho tất cả tên miền

Hỗ trợ chuyển hosting khi đăng ký tại g2t

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về g2t.vn

Tên miền chuyển về phải còn ít nhất 30 ngày sử dụng*

Chuyển tên miền

* Không bao gồm các tên miền vừa hết hạn và các tên miền vừa gia hạn